Presentations

Conference Presentations 

2014

2014-06-05 Agiles tre element och balansen mellan dem at Agila Sverige 2014
2014-04-01 Agile 2014: inbördeskrig, tre element och ledarskap på riktigt keynote at Agile Exchange Umeå
2014-03-17 DDD i kod at Javaforum (with Daniel Deogun) 

2013

2013-11-27 Ledarskap i agile-sinnade organisationer at Agile HR Sweden 2013
2013-10-12 Löpande prognoser, ett bättre sätt för uppföljning av projekt - teori och case study at OPKoKo 2013.2
2013-10-12 Nu vet jag vad Scrum är! micro-class at OPKoKo 2013.2
2013-10-12 Prova att versionshantera som proffsen - Git för andra än utvecklare micro-class at OPKoKo 2013.2
2013-10-11 Doktrin för systemutveckling á la Dan BJ at OPKoKo 2013.2
2013-05-04 Open Space facilitation at OPKoKo 2013.1 (with Claes Piper)
2013-05-03 Andra ordningens Agile workshop at OPKoKo 2013.1


Earlier (list not complete)

2011-05-08 Domain Driven Security at OP-KoKo 2011
2011-05-08 Scala Beyond Basics at OP-KoKo 2011 (with Roozbeh Maadani)

2011-04-16 Domain Driven Security at Communities in Action Oslo 2011
2011-02-15 Domain Driven Security at Jfokus 2011
2011-02-15 Ubiquitous Language at Jfokus 2011
2010-11-18 Test-Driven Development using C#/.NET


http://www.infoq.com/presentations/Value-Objects-Dan-Bergh-Johnsson